۰۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۱

کاروانسرای شاه عباسی بیستون کرمانشاه