کرمانشاه 00:00 جمعه 26/7/1398 صفحه اصلی
 
برقراری ارتباط شبکه ای( وایرلس)  سازمان سرمایه گذاری با کل شهرداری
1398/05/22-10:31 تعدا بازدید: 29 گروه خبری: واحد نرم افزار کد خبر: 211
روابط عمومی سازمان فاوا
برقراری ارتباط شبکه ای( وایرلس) سازمان سرمایه گذاری با کل شهرداری
 به گزارش روابـط عمومی سازمان فنـاوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه، پـژوهنده رئیـس

سازمان فـاوا با توجه ویژه به بحث فنـاوری اطلاعات گفت : فنـاوری اطلاعات در جامعه آینده بحث زیر

بنـایی است و به عبارتی دیگر
IT یک ضرورت امکـان ناپذیر در آیـنده خواهد بود. در راستـای همین

نگرش سازمان فـاوا اقـدام به برقراری ارتبـاط شبکه داخلی سازمان سرمـایه گذاری و مشـارکت های

مردمی با شـهرداری مرکز، کـلیه سازمان ها ، مناطـق و ادارات زیر مجموعه شهرداری از طریق شبـکه

بیسیم نموده است و همچنین آموزش پرسنل سازمان مذکور در خصوص استفاده از نرم افزار اتوماسیون

اداری، مالی، حقوق و دستمزد و انبار و اموال صورت پذیرفت. نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  فاوای تهران
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری تهران 
 
 

معرفی شهردار| شهرداری های كشورمصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان فاواشهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava1398|